„Schopnost přivést dítě na svět se rodí s každou ženou: ženy nepotřebují, aby je někdo učil, jak porodit, ale spíše, jak mít více důvěry v moudrost vlastního těla.“


“The knowledge about how to give birth is born within every woman: women do not need to be taught how to give birth but rather to have more trust and faith in their own body knowledge.”

– BirthWorks