O mně

Jako porodní asistentka pracuji od roku 2009. Po ukončení studia jsem rok pracovala na porodním sále v boskovické porodnici na plný úvazek. Druhý rok jsem přešla na porodní sál do Brna na Obilní trh a do Bohunic. Práce na plný úvazek v porodnici mě zcela nenaplňovala. A tak od roku 2011 poskytuji péči jako komunitní porodní asistentka. Navázala jsem spolupráci s porodnicí ve Vyškově, kam jsem začala jezdit doprovázet moje klientky k porodům a tato spolupráce trvá doposud.

Roku 2013 se mi narodil syn Jakub a v roce 2015 dcera Alžběta. Jsem tedy maminkou na plný úvazek a beru si zatím jen velmi omezený počet klientek na měsíc, abych se mohla věnovat jak ženám, tak mým dětem.

Několik let jsem byla viceprezidentkou profesní organizace UNIPA, která je mou srdeční záležitostí a stále ji podporuji fukncí v kontrolní komisi. Pro porodní asistentky připravujeme vzdělávací akce, semináře, dokumentaci pro praxi, doporučení pro praxi, lobbujeme v pracovních skupinách při radě vlády i na Ministerstvu zdravotnictví.

Mým snem je, aby každá žena měla možnost najít svou porodní asistentku, kdykoli ji bude potřebovat: v těhotenství, při i po porodu. Přála bych si, aby péče porodních asistentek byla profesionální, holistická a laskavá a to v jakémkoli prostředí. Aby se naše profese stala svébytnou a váženou ve společnosti, aby ženy měly možnost zvolit si k porodu takové prostředí, které považují pro svůj porod za bezpečné a zároveň měly zajištěnu profesionální péči porodní asistentky.  Přála bych si, aby i u nás v ČR vznikly další alternativní pracoviště samostatných porodních asistentek – porodní domy či porodní sály vedené porodními asistentkami. 

Podporuji rodiče v intuitivním a kontaktním rodičovství.

„Věřím, že láskyplný příchod na svět, respektující a milující rodiče jsou klíčem k uzdravení celé společnosti.“

Projekt Učíme se příběhy (video z roku 2014)